• ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

   ข่าวประชาสัมพันธ์

    09/02/2022
    บริษัทสมาร์ทแลนด์ บูรพา จำกัด และบริษัทในเครือฯ ร่วมแรงร่วมใจส่งต่อความห่วงใยอย่างไม่หยุดยั้น
    09/09/2021

    สมาร์ทแลนด์ บูรพาได้นำข้าวกล่อง...

    สมาร์ทแลนด์ บูรพาได้นำข้าวกล่อง มามอบให้กับทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน มอบให้​ ณ ศูนย์​ฉีดวัคซีน CK.Plaza.

    ร่วมมอบน้ำดื่มให้ บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19
    09/09/2021

    บริษัทสมาร์ทแลนด์ บูรพา จำกัด และบริษัทในเครือฯ ร่วมมอบน้ำดื่มให้...

    บริษัทสมาร์ทแลนด์ บูรพา จำกัด และบริษัทในเครือฯ ร่วมมอบน้ำดื่มให้...

    บริษัท สมาร์ทแลนด์ บูรพา จำกัด และบริษัทในเครือฯ ยังคงเดินหน้าร่วมแรงร่วมใจส่งต่อความห่วงใย
    11/08/2021

    วันนี้ บริษัท สมาร์ทแลนด์ บูรพา จำกัด...

    วันนี้ บริษัท สมาร์ทแลนด์ บูรพา จำกัด และบริษัทในเครือฯ ยังคงเดินหน้าร่วมแรงร่วมใจส่งต่อความห่วงใย