เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทสมาร์ทแลนด์ บูรพาจำกัดและบริษัทในเครือฯ ได้มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปลวกแดง จำนวนเงิน 15,000 บาท
      และขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
      ทางเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฝ่าวิกฤตสถานการณ์โควิดในครั้งนี้นะคะ
      ด้วยรักและห่วงใยจากใจสมาร์ทแลนด์❤️🏡