• Home
 • ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทกำหนด

 • 3 อัตรา

  เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

  2 เม.ย 2561

  รายละเอียดของงาน

  • ดูแลระบบงานบัญชีทั่วไป
  •  บัญชีการเงิน
  •  บัญชีภาษีอากร
  •  บัญชีรับ-จ่าย
  • บัญชีเจ้าเจ้าหนี้-ลูกหนี้
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft office) และโปรแกรมทางบัญชีอื่นๆ
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ผู้รับเหมา และลูกค้า
  • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  วิธีการรับสมัคร

  • สมัครผ่าน Job Thai.com
  • สมัครผ่านอีเมล
  • สมัครผ่าน บริษัท

  ติดต่อสอบถาม

  • คุณศุภพิชญ์ พลขันธุ์(คุณแก้ว)
  • โทร.038-660-156 ต่อ 0
  • Email : hr.sml.b@gmail.com