• Home
 • ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทกำหนด

 • 2 อัตรา

  Site Engineer/ Engineer

  รายละเอียดของงาน

  - รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและควบคุมงบประมาณที่ได้รับหมาย - สำรวจ ดูแลหมุดโฉนดและการใช้ค่าพิกัดที่ดิน ดูแลการใช้เครื่องจักร Engineer - ควบคุมงานผลิตและควบคุมงานประกอบ Pre Cast - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย
  2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี วิศวกรโยธา (วิศวกรรมศาสตร์)และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Microsoft Office) โปรแกรมทางวิศกรรมได้ (AutoCAD , Sketch Up และอื่นๆ)
  5. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ใฝ่เรียนรู้
  6. ทำงานภายใต้แรงกกดดันได้ดี
  7. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
  8. สามารถเขียนแผนงาน ทำรายงานความก้าวหน้าของงาน ควบคุมต้นทุน และประเมินภาพรวมของโครงการได้

  วิธีการรับสมัคร

  • สมัครผ่าน Job Thai.com
  • สมัครผ่านอีเมล
  • สมัครผ่าน บริษัท

  ติดต่อสอบถาม

  • คุณจันทร์เพ็ญ (คุณน้ำ)
  • โทร.038-660-156 ต่อ 0
  • Email : hr.sml.b@gmail.com