• สนับสนุนตู้เย็นและน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ

  • สนับสนุนตู้เย็นและน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ

   • Home
   • News
   • สนับสนุนตู้เย็นและน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ

   บริษัท สมาร์ทแลนด์ บูรพา จำกัด
   ได้สนับสนุนตู้เย็นและน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริม
   สุขภาพ ตำบลบ้านมาบยางพร และรพ.ปลวกแดง
   เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยได้ดื่มน้ำสะอาดกัน