• โครงการสมาร์ทแลนด์ บูรพา ได้สนับสนุนน้ำดื่ม

  • โครงการสมาร์ทแลนด์ บูรพา ได้สนับสนุนน้ำดื่ม

   • Home
   • News
   • โครงการสมาร์ทแลนด์ บูรพา ได้สนับสนุนน้ำดื่ม

   โครงการสมาร์ทแลนด์ บูรพา ได้สนับสนุนน้ำดื่มให้กับรพ.สต. มาบยางพร และรพ.ปลวกแดง เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยได้ดื่มน้ำสะอาดกัน ณ วันที่ 08/เมษายน/2562