• โครงการสมาร์ทแลนด์ บูรพา ได้สนับสนุนน้ำดื่มให้กับรพ.สต. มาบยางพร และรพ.ปลวกแดง

  • โครงการสมาร์ทแลนด์ บูรพา ได้สนับสนุนน้ำดื่มให้กับรพ.สต. มาบยางพร และรพ.ปลวกแดง

   • Home
   • News
   • โครงการสมาร์ทแลนด์ บูรพา ได้สนับสนุนน้ำดื่มให้กับรพ.สต. มาบยางพร และรพ.ปลวกแดง

   โครงการสมาร์ทแลนด์ บูรพา ได้สนับสนุนน้ำดื่มให้กับรพ.สต. มาบยางพร และรพ.ปลวกแดง เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยได้ดื่มน้ำกันโดยทั่วถึงจ้ะ

   #มอบความสุข
   #2019
   #รพ.ปลวกแดง

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง