• อุทิศเงินเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยสาธารณประโยชน์แก่ อบต.มาบยางพร

  • อุทิศเงินเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยสาธารณประโยชน์แก่ อบต.มาบยางพร

   • Home
   • News
   • อุทิศเงินเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยสาธารณประโยชน์แก่ อบต.มาบยางพร

   สมาร์ทแลนด์ บูรพา อุทิศเงินเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยสาธารณประโยชน์แก่ อบต.มาบยางพร
   ในนามตัวแทนสมาร์ทแลนด์บูรพา อุทิศเงินเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยสาธารณประโยชน์แก่ อบต.มาบยางพร จำนวนเงิน 4,030,000 บาท รับมอบโดย ผอ.กองคลังครับผม