• ประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “GOLDEN LAND…GOLDEN LIFE”

  • ประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “GOLDEN LAND…GOLDEN LIFE”

   • Home
   • News
   • ประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “GOLDEN LAND…GOLDEN LIFE”

   ประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “GOLDEN LAND…GOLDEN LIFE”

   บริษัท สมาร์ท แลนด์ บูรพา จำกัด ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ความยาว 3-5 นาที ภายใต้หัวข้อ “GOLDEN LAND…GOLDEN LIFE” มาร่วมกันถ่ายทอดความสุขในไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่บ้านในรูปแบบใหม่ๆ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท  ใครมีของ ใครมีไอเดีย ใครมีความคิดสร้างสรรค์ “ไม่ ควร พลาด!!!”

   วัตถุประสงค์

   • เพื่อเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอที่อยู่อาศัย ในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ มาบอกเล่าหรือถ่ายทอดในรูปแบบของหนังสั้น เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำ แก่บุคคลที่สนใจ

   คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

   • นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป
   • สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทั้งประเภทเดี่ยวหรือประเภททีม
   • ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้มากกว่าหนึ่งผลงาน

   ระยะเวลาดำเนินการ

   15 มิ.ย. – 31 ก.ค. 62   เปิดรับสมัคร ( ยังไม่ต้องส่งผลงาน / รอชี้แจงแนวคิด )

   1 ส.ค. 62                 นัดพบผู้สมัคร ( ชี้แจงแนวคิด และพาเยี่ยมชมโครงการ )

   2 ส.ค. – 30 ส.ค. 62     ส่งแผนแนวคิด และ Story Board เข้าประกวด ( กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือก )

   1 ก.ย. – 14 ก.ย. 62     กรรมการฯ คัดเลือก Story Board จำนวน 3 ทีม

   15 ก.ย. 62                ประกาศผลการคัดเลือก Story Board จำนวน 3 ทีม ( เพื่อให้ทั้ง 3 ทีม เตรียมการผลิตหนังสั้น โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตหนังสั้น ทีมละ 10,000 บาท )

   16 ก.ย. – 15 ต.ค. 62   ระยะเวลาดำเนินการผลิตหนังสั้น

   25 ต.ค. 62                ประกาศผลการตัดสิน พร้อมมอบเงินรางวัลและใบประกาศนียบัตร

   สอบถามข้อมูลและรายละเอียด เพิ่มเติม

   ฝ่ายการตลาด บริษัท สมาร์ท แลนด์ บูรพา จำกัด

   เลขที่  88/155 หมู่ 4  ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

   โทร.         096-989-3287 (คุณน้ำ)

   อีเมลล์       smartlandburapa@gmail.com

   ดาวน์โหลดไฟล์ได้ด้านล่างนี้

   ใบสมัครประกวดหนังสั้น

   แบบฟอร์ม Story board

   หลักเกณฑ์และการสมัคร Storyboardพร้อมหนังสั้น

   News Relate

   13/06/2019