• โครงการเดอะพีค เนเชอรัล ในเครือสมาร์ทแลนด์บูรพา ขออุทิศเงินเพื่อการก่อสร้าง

  • โครงการเดอะพีค เนเชอรัล ในเครือสมาร์ทแลนด์บูรพา ขออุทิศเงินเพื่อการก่อสร้าง

   • Home
   • News
   • โครงการเดอะพีค เนเชอรัล ในเครือสมาร์ทแลนด์บูรพา ขออุทิศเงินเพื่อการก่อสร้าง

   ด้วยความห่วงใยจาก โครงการเดอะพีค เนเชอรัล ในเครือสมาร์ทแลนด์บูรพา
   ขออุทิศเงินเพื่อการก่อสร้าง
   โครงการท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคสล.
   ซอยมาบยางพร 2 หมู่ที่1
   มอบเงินเป็นจำนวน 6,200,000 บาท